Rådgivning

Vi jobber med rådgivning på ulike områder.

Les mer

Livsløpsvurderinger

Livsløpsvurderinger (LCA) er grunnlaget for alle våre verktøy og analyser. LCA (Life Cycle Assessment på engelsk) er en metode for å vurdere den totale miljøpåvirkningen fra hele verdikjeden til et produkt. Vi utvikler spesialtilpassede LCA-verktøy for flere typer virksomheter, i tillegg til våre verktøy for miljødeklarasjoner (EPD), og klimaregnskap. Dette kan være verktøy for miljødokumentasjon av transportløsninger, produktutviklingsprosesser, avfallshåndtering og sirkulærøkonomiske løsninger.

I mange tilfeller er ikke et verktøy nok til å dekke brukernes behov. Derfor tilbyr LCA.no rådgivningstjenester knyttet til tolkning og bruk av resultater fra våre verktøy.

Vi hjelper dere

Dersom du har behov for én eller et begrenset antall EPD kan vi hjelpe deg å få utviklet en slik EPD. Vi har også flere godkjente verifikatorer som kan bistå hvis dere allerede har utviklet en slik dokumentasjon og trenger en tredjeparts verifikasjon.