Transport

EPD transportkalkulatoren kan benyttes til å beregne potensiell miljøpåvirkning knyttet til transport av byggevarer. Kalkulatoren er tilgjengelig for alle.

Les mer Registrer deg

Om transportkalkulatoren

Østfoldforskning og LCA.no har på oppdrag fra EPD-Norge og Byggevareindustrien utviklet en forenklet EPD transportkalkulator. EPD transportkalkulatoren kan benyttes til å beregne potensiell miljøpåvirkning knyttet til transport av byggevarer. EPD transportkalkulatoren kan både brukes som et supplement til transportutslipp oppgitt i EPDer når transportbidraget raskt skal beregnes for en gitt byggeplass, eller miljøbelastningene ikke er oppgitt i EPDer. EPD transportkalkulatoren viser med noen få tastetrykk hvor stor miljøbelastningen er knyttet til transport av byggevarer. På sikt kan dette være et bidrag til reduserte miljøbelastninger ved at prosjektene også har fokus på hvordan utslipp fra transport kan reduseres.

Miljøpåvirkninger for transport i kalkulatoren er modellert med bruk av data fra Østfoldforskning og ecoinvent. Miljødataene kan derfor avvike noe fra spesifikke data oppgitt i EPDer.

Næringslivets behov for å dokumentere miljøprofilen til sine produkter stiger. Markedene etterspør stadig oftere kunnskap om produktenes miljøprestasjoner, ikke bare under bruk, men under hele livssyklusen.

LCA.no tilbyr flere verktøy for å møte dette behovet.

Få tilgang til transportkalkulatoren

Registrer deg for å komme igang med egne transportberegninger.

Registrer deg

Allerede registrert? Logg inn her