EPD - generator

Ferdig godkjent EPD på bare noen minutter

EPD - generator

EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet dokument som beskriver miljøvirkningen til et produkt eller en tjeneste. På norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon» om EPDer. Se EPD-Norge for mer informasjon.

Miljødeklarasjoner (EPD) er:

  • Godkjente av en uavhengig tredjepart
  • Sammenlignbare, siden de er utviklet i henhold til standarder
  • Publiserte (offentlig tilgjengelig fra www.epd-norge.no)
  • Adderbare, slik at en EPD kan brukes som grunnlag i miljøregnskap for større prosjekter

EPD-generator 
Utvikling av en EPD er ofte tid- og ressurskrevende. LCA.no har utviklet et verktøy (EPD-generator) for å forenkle denne prosessen.

 Bilde av en EPD

Bilde av en EPD

EPD-generatoren gir bedrifter mulighet til selv å utvikle EPDer. Ved oppstart etableres det bedrifts- eller bransjespesifikk database med miljødata for aktuelle råvarer, energi, transport og avfall

Bedriften legger selv inn produktsammensetning, transportinformasjon, energibruk og avfall fra produksjon. Systemet regner automatisk ut miljøpåvirkning tilpasset EPD-formatet.

Alle beregninger i verktøyet og alle grunnlagsdata er verifisert av en objektiv person (tredje part). Brukeren kan ikke manipulere verken grunnlagsdata eller beregninger. Derfor godkjennes EPDene som utvikles i generatoren som tredjeparts verifiserte.

Vil du vite mer, så send en e-post til support@lca.no.
Eller send en melding via kontaktskjemaet til LCA.no.

Så tar vi kontakt med deg for en hyggelig prat.

 Analyse verktøy for produkt forbedring

Analyse verktøy for produkt forbedring

Kontakt oss for å få tilgang på EPD verktøyet.

Er du allerede registrert, logger du deg inn her .