EPD

Verktøy for digital miljødeklarasjon.

Les mer Kontakt oss

EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet dokument som beskriver miljøvirkningen til et produkt eller en tjeneste. På norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon» om EPDer.

Se EPD-Norge for mer informasjon.

Miljødeklarasjoner (EPD) er:

  • Godkjente av en uavhengig tredjepart
  • Sammenlignbare, siden de er utviklet i henhold til standarder
  • Publiserte (offentlig tilgjengelig fra www.epd-norge.no)
  • Adderbare, slik at en EPD kan brukes som grunnlag i miljøregnskap for større prosjekter

Om EPD-generatoren

Utvikling av en EPD er ofte tid- og ressurskrevende. LCA.no har utviklet et verktøy (EPD-generator) for å forenkle denne prosessen.

EPD-generatoren gir bedrifter mulighet til selv å utvikle EPDer. Ved oppstart etableres det bedrifts- eller bransjespesifikk database med miljødata for aktuelle råvarer, energi, transport og avfall

Bedriften legger selv inn produktsammensetning, transportinformasjon, energibruk og avfall fra produksjon. Systemet regner automatisk ut miljøpåvirkning tilpasset EPD-formatet.

Alle beregninger i verktøyet og alle grunnlagsdata er verifisert av en objektiv person (tredje part). Brukeren kan ikke manipulere verken grunnlagsdata eller beregninger. Derfor godkjennes EPDene som utvikles i generatoren som tredjeparts verifiserte.

Kontakt oss for å få tilgang på EPD verktøyet.

Send en e-post til support@lca.no eller bruk kontaktskjemaet.

Kontakt oss

Allerede registrert? Logg inn her