Skybaserte løsninger for miljødokumentasjon

Verktøy & Tjenester Kontakt

Ønsker du å jobbe hos oss?

Se ledige stillinger Kontakt

Verktøy for digital miljødeklarasjon

Les mer her Kontakt

  Miljødokumentasjon og EPD

LCA.no har utviklet standardiserte verktøy og løsninger for å forenkle denne prosessen.

  Ressursoptimering

Verktøy for å vurdere og måle optimal bruk av ressurser og effekten av ulike tiltak i et helhetlig perspektiv.

  Livsløpsvurderinger

Livsløpsvurderinger (LCA) er grunnlaget for alle våre verktøy og analyser.

Rådgivning

Rådgivningstjenester knyttet til tolkning og bruk av resultater fra våre verktøy.

LCA.no AS

LCA.no AS er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Våre verktøy benytter forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder for å sikre best mulig kvalitet. Dette gjør at verktøyene våre har en høy faglig kvalitet samtidig som det gjør utviklingen av miljødokumentasjon og analyser effektivt og ressursbesparende.

Les mer

EPD-generator

Utvikling av en EPD er ofte tid- og ressurskrevende. Med våre verktøy kan bedrifter selv utvikle ferdig verifiserte EPDer.

Les mer

Transportkalkulator

Transportkalkulator for å beregne potensiell miljøpåvirkning knyttet til transport av byggevarer. Kalkulatoren er tilgjengelig for alle.

Les mer

Prosjektmodul

Beregn klimagassutslipp for alle typer prosjekter.

Les mer