Stor oppslutning om EPD-kurs for møbelbransjen

Stor oppslutning om EPD-kurs for møbelbransjen

Tallbasert, kvantifiserbar miljøinformasjon blir mer og mer etterspurt. Svaret på dette er i dag miljødeklarasjonen EPD. Første kurs i det nye web-baserte EPD-verktøyet samlet hele 26 påmeldte fra 11 bedrifter.

Designindustrien har forutsett denne utviklingen og har i flere år tilbudt medlemsbedriftene å bruke spesialutviklet dataverktøy, en EPD-generator, for produksjon av EPD-er.

Skriver Are Lyubråten – Prosjektleder miljø og kvalitet – Designindustrien

Les mer her  https://www.norskindustri.no/bransjer/mobelinterior/aktuelt/stor-oppslutning-om-epd-kurs/

en_US
nb_NO en_US