Roth med bærekraftsambisjoner

Roth Norge, som er spesialister på gulvvarme og tappevannsystemer, er nå klare for å publisere egne EPDer!

Roth North Europe A/S vil fortløpende utvikle og publisere EPDer på flere produkter. Det gir rådgivere, arkitekter og andre eksperter i byggenæringen mulighet for å benytte seg av Roths produktspesifikke EPD’er for å danne seg et bilde av en bygnings samlede miljøpåvirkning.

EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet dokument som beskriver miljøvirkningen til et produkt eller en tjeneste. På norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon» om EPDer.

Roth er opptatt av FNs bærekraftsmål og miljøvern og bedring av levekår er en integrert del av selskapets prinsipper. Roths ambisjon er å styre bærekraftsarbeidet i selskapet ved hjelp av prinsipper for sosiale forhold som sosial rettferdighet, inntekt og arbeid, vann og energi. Roth anerkjenner viktigheten av å unngå å overskride det økologiske taket, blant annet ved å bli talsmenn for ansvarlig forbruk ved å fokusere på kvalitet, holdbarhet og bevare ressurser i utvikling og produksjon av produktene sine.

Gjennom å produsere EPDer på produktene sine sikrer de at hele verdikjeden kan ta bevisste valg.

– Å jobbe med et ambisiøst, internasjonalt konsern som Roth har vært veldig givende. Vi har dårlig tid om vi skal nå 2,5-gradersmålet og det er inspirerende for oss at bedrifter som Roth er med på bevisstgjøring gjennom hele verdikjeden, sier LCA-konsulent Jeroen Graafland hos lca.no. Den som kan dokumentere produktenes faktiske miljøpåvirkning vil også være med å sikre konkurranseevnen sin, for klimatrender vil bli krav, avslutter han.

Om du ønsker mer informasjon på EPD og LCA-analyser hjelper vi gjerne! Kontaktinformasjon her.