Ressursoptimering

Vi hjelper dere med å få mer ut av ressursene deres.

Les mer

Bedre bruk av ressurser

Redusert ressursbruk, lenger levetid for produkter og økt grad av gjenvinning er en sentral del av overgangen til det grønne skiftet og en sirkulær økonomi. Vi tilbyr verktøy for å vurdere og måle optimal bruk av ressurser og effekten av ulike tiltak i et helhetlig perspektiv. Verktøyene kan benyttes til å vurdere blant annet emballasjeløsninger, transporttjenester og avfallssystemer.