Protan med EPD-er i nytt format

Protan med EPD-er i nytt format

Verdens første automatiske EPD er en realitet, og snart kommer heldigitale miljødeklarasjoner.

LCA.no har vært med på å utvikle et nytt digitalt verktøy som gjør det enklere for bedriftene å lage og overføre miljødeklarasjonen (EPD) til endelig godkjennelse og publisering hos EPD-Norge.

Samtidig er grunnlaget dermed lagt for hel-digitale miljødeklarasjoner som EPD. Protan har vært en av drivkreftene bak utviklingen av dette prosjektet og fikk æren av å være det første selskapet overhodet som tar i bruk den nye teknologien.

Les mer her:

https://www.epd-norge.no/nyhetsarkiv/verdens-forste-automatiske-epd-er-en-realitet-article2024-299.html

https://www.epd-norge.no/getfile.php/139877-1548947598/Dokumenter/2019%20EPD-Norge%20PM%20-%202019%20-%20EPD-Norge%20og%20Protan%20v1.pdf

Bilde: Olav Haugerud fra Protan AS

nb_NO
en_US nb_NO