Marthe Ruttenborg

Miljørådgiver / Totenflak

Marthe er utdannet ved NTNU i Trondheim og har en bachelorgrad i Fornybar Energi Ingeniør med fordypning innenfor energieffektivisering i bygg og en mastergrad i Industriell Økologi med fordypning i kvantifisering av miljøpåvirkninger ved bruk av livssyklusanalyse (LCA). I tillegg har hun også gjennomført et årsstudium i samfunnsøkonomi.

Bachelorgraden har gitt henne kunnskap om hele energisystemet – fra energi produksjon, distribusjon, lagring, bruk og alle sammenhenger mellom disse. I løpet av mastergraden har hun lært å kvantifisere miljøpåvirkninger ved bruk av forskjellige verktøy, slik som LCA, MFA (materialstømsanalyse) og I-O analyse (kryssløpsanalyse), samt hvordan utslipp påvirker miljøet og forskjellige tiltak for å dempe klimaendringer.

Marthe skrev masteroppgaven i samarbeid med Sintef. Oppgaven handlet om å vurdere klimagassutslipp og usikkerhet i beregningene knyttet til et leilighetsbygg bygget med to forskjellige materialer; tre og betong.

 

Socials