Jeroen Graafland

Miljørådgiver / aardappel

Jeroen har tatt sin bachelorgrad i vitenskap, virksomhet og innovasjon ved VU Amsterdam med spesialisering i validering av innovasjon. For sin mastergrad i bærekraftig vareproduksjon er han utdannet fra NTNU i Trondheim og spesialisert seg på miljøpåvirkning.

Bachelorgraden satte søkelys på innovasjonsledelse innen energisektoren, koble forskningsoppfinnelser og vellykkede nye produkter og tjenester til markedet. Mastergraden hans har gitt mer innsikt i produksjonssiden med sterkt fokus på miljøpåvirkningen av voksende produksjonsbehov.

Jeroen har skrevet masteroppgaveforskningen i samarbeid med Statens vegvesen. En LCA-studie ble gjort på hengebrukonseptene over Langenuen fjorden med mål om å analysere om en aluminiums bjelke kunne gi lavere miljøpåvirkning sammenlignet med stål.

 

Socials