Gaspard Philis

LCA/EPD Rådgiver (PhD)

Gaspard har en bachelorgrad i matvitenskap, en mastergrad i industriell økologi, og har nettopp avsluttet 4 års doktorgradsforskning ved Institutt for biologi, NTNU-Ålesund. Under sin doktorgrad jobbet Gaspard med LCA-metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene knyttet til lakseoppdrett. Hans forskningsinnsats konsentrerte seg om å måle livssykluspåvirkningen av lakselusbehandlinger som brukes av norske lakseoppdrettere, og undersøke hvordan disse behandlingene påvirker de miljømessige fotavtrykkene. Mer om forskningen hans finnes på Google Scholar.

Gaspards ansvar innebærer å veilede kunder gjennom utviklingen av miljødeklarasjoner (EPD/PEF) og utnytte LCA-metodikken for å hjelpe selskaper med å kvantifisere og redusere sine miljøbelastninger. Han vil spesielt jobbe mot havbruk og næringsmiddelindustri.

 

Socials