Ny partner: Labeling Sustainability

LCA.no etablerer partnerskap med ledende amerikansk konsulentselskap innen bærekraft og EPD, Labeling Sustainability 

Vi er glade for å kunngjøre et nytt partnerskap mellom Labeling Sustainability og LCA.no. Det nye samarbeidet hever praksis for bærekraftsrapportering for organisasjoner i USA med tilgjengelige og kostnadseffektive EPD-tjenester. 

Om partnerskapet 

Partnerskapet mellom LCA.no og Labeling Sustainability har som mål å kombinere begge selskapenes ekspertise til nytte for amerikanske kunder som ønsker å satse på bærekraft. Selskapene deler det samme faglige perspektivet og engasjementet for utvikling av EPDer. Sammen ser vi fram i mot å bidra til og forbedre rapporteringsstandardene på markedene for byggematerialer i både nord- og sør-Amerika. Kundene og markedet vil dra nytte av økt åpenhet, forbedret verdikjedehåndtering og effektive ESG-strategier, samtidig som de kan oppnå økt markedsandel og lønnsomhet.  

«Vi er beæret over å bli LCA.nos første partner i USA. Vi deler deres faglige perspektiv og engasjement for EPD-prosessen og er begeistret for å forbedre rapporteringsstandardene i markedet for byggematerialer.» Denice Viktoria Staaf, Labeling Sustainability 

Om Labeling Sustainability  

Labeling Sustainability er et fullservice konsulentfirma innen bærekraft med fokus på å hjelpe organisasjoner med å nå sine miljømessige og forretningsmessige mål. Med søkelys på praktiske og forretningsorienterte løsninger, tilbyr de tjenester som fremmer bærekraft gjennom systematiske og vitenskapsbaserte prosesser. Deres ekspertise og engasjement gjør Labeling Sustainability til en pålitelig partner for både store selskaper og små til mellomstore produsenter. Labeling Sustainability har sin opprinnelse fra et hovedprosjekt av gründer Denice Viktoria Staaf. Under studiene sto Denice overfor utfordringen med å forklare kompleksiteten i en livssyklusanalyse og energirevisjon til administrerende direktør i et stolproduksjonsselskap. Ved å bruke et av selskapets produkter for prosjektet sitt, presenterte hun funnene sine, bare for å bli møtt med et kritisk spørsmål fra administrerende direktør: «Hva vil all denne bærekraftsinformasjonen gjøre for organisasjonen min, og hvordan kan jeg bruke den til å øke markedsandelen?»  

Ønsker du å vite mer om Labeling Sustainability? Besøk nettsiden.

Bestemt på å finne en praktisk løsning, utviklet Denice en bærekraftsetikett som fremhevet produktets viktigste bærekraftige egenskaper. Hun presenterte etiketten for administrerende direktør, som umiddelbart så potensialet. Han implementerte etiketten som en hengelapp på hver stol selskapet solgte. Dette enkle, men kraftige verktøyet fikk raskt fotfeste i markedet, med engasjement fra lokale universiteter og administrerende direktør mottok invitasjoner til å holde foredrag om bærekraft over hele USA. Fra sin beskjedne opprinnelse har Labeling Sustainability nå vokst til et ledende konsulentselskap innen bærekraft som bruker miljøproduktdeklarasjoner (EPD) for å hjelpe sine kunder til å øke fortjenesten og skape engasjerende kundehistorier som treffer godt med selskapets interessenter. 

«Vi er glade for å kunngjøre vårt partnerskap med Labeling Sustainability, som markerer en milepæl for LCA.no når vi nå utvider vår innsats til USA. Dette samarbeidet styrker vårt arbeid med verifisert miljødokumentasjon og EPD ved å kombinere vår ekspertise med Labeling Sustainabilitys kompetanse og kjennskap til markedet i USA. Sammen vil vi styrke bedrifters bærekraftige konkurranseevne ,» sier Trond Edvardsen, administrerende direktør i LCA.no. 

Om LCA.no  

LCA.no AS er en leverandør av digitale verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Vi gjør EPD enkelt og kostnadsbesparende gjennom vår skybaserte EPD-Generator. LCA.no ble grunnlagt i 2016, men ryggraden i selskapet er over 35 år med forskning og utvikling av LCA-analyser og miljødokumentasjon. Selskapet ble grunnlagt i sin tid av forskningsinstituttet Norsus, tidligere Østfoldforskning. Å utvikle en EPD er ofte tidkrevende og ressurskrevende, så vi i LCA.no har utviklet EPD-Generator for å forenkle prosessen. Våre verktøy bruker forskningsbaserte data som samsvarer med internasjonale standarder. Dette sikrer at våre verktøy har høy faglig kvalitet samtidig som utviklingen av miljødokumentasjon og analyser blir effektiv og ressursbesparende. Vårt mål er å gi virksomheter bærekraftig konkurransekraft. Etterspørselen etter verifisert og skybasert miljødokumentasjon, EPD, er i sterk vekst og vi har i dag kunder på fire kontinenter. 

Du kan lese mer om LCA.no her

Mer informasjon om partnerskapet  

Hvis du har spørsmål om partnerskapet eller ønsker mer informasjon, vennligst kontakt:  

Labeling Sustainability: Denice Viktoria Staaf, ESG-konsulent og sirkulærøkonomiekspert, dstaaf@labelingsustainability.com  

LCA.no: Trond Edvardsen, CEO, tlf + 47 905 71 091 
               Terese Troy Prebensen, CFO, tlf +47 958 61 254, terese@lca.no