Mat og emballasje

Home / fagområder / Mat og emballasje
Mat og emballasje

Mat og emballasje

Fagområdet har fokus på å optimalisere verdikjeder for næringsmidler og emballasje med hensyn til miljø og ressursbruk.

Dette gjøres ved ulike innfallsvinkler; kartlegging av mengde matsvinn og årsaker til at matsvinn oppstår, dokumentasjon og analyse av emballasjebruk i et verdikjedeperspektiv og livsløpsanalyser av emballasje og næringsmidler som grunnlag for dokumentasjon og forbedringer. Innenfor dette fagområdet gjennomføres både oppdragsprosjekter og  forskningsprosjekter på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå.

nb_NO
en_US nb_NO