Leca Norge AS

Leca Norge AS

Leca er et byggemateriale laget av norsk leire som er brent og omdannet til små, porøse kuler med hard overflate. Kulene brukes bl.a. i blomsterbed, fyllinger og som isolasjon. I tillegg er de råvarer for blokker, piper og elementer.

Leca Norge AS er en del av Saint-Gobain. Bærekraft er et nøkkelområde for Saint-Gobain og Leca. De streber hele tiden etter å gjøre produksjonen av Leca-produkter så miljøvennlig og effektiv som mulig. Leca Norge AS har derfor gjennom LCA.no AS fått utviklet applikasjon til vår EPD-generator som gir dem mulighet til å levere kundespesifikke EPDer på forespørsel. I tillegg brukes verktøyet til å se hvor de kan forbedre seg ut i fra et bærekraftperspektiv.

De ber entreprenørene ta kontakt med dem for å EPDer for det som faktisk leveres til spesifikke prosjekt slik at kunden får oversikt over hva som miljøbelastningen på leveransen er.

Se Leca Norge sin egen beskrivelse av dette på https://leca.no/na-leverer-leca-akkurat-den-epd-en-du-trenger/

nb_NO
en_US nb_NO