Introduksjonskurs LCA og EPD

Velkommen til LCA.no online kurs

Du begynner din besvarelse ved å klikke på øverste kapittel, «Hvem er vi».

Du beveger deg frem og tilbake i kurset ved hjelp av piltastene, som finnes nederst på hver side. Du kan til enhver tid gå tilbake og endre tidligere besvarelser.

Etter Introduksjonskurset er gjennomført vil vi du få tilgang til EPD-generatoren,
og du er klar for å starte på neste del av kurset.

Har du spørsmål, eller ikke fått tilgang, kan du ta kontakt med vår support avdeling.

Henvendelser sendes til support@lca.no, hvor de blir håndtert av et eget system for brukerstøtte.
Hver henvendelse får et unikt nummer (f.eks. #100) av systemet, som brukes til oppfølging.
Hvis noe må avklares raskt, er det mulig å ringe til support på +47 916 50 916
Support vil bli fakturert, med mindre bedriften eller bransjeforeningen har en vedlikeholdsavtale som inkluderer dette.

Kontakt oss hvis du ikke har fått tilsendt brukernavn og passord på e-post.