Om tredjepartsverifiserte EPDer og verktøy

Gyldighet og kvalitet av tredjepartsverifiserte EPDer.

Les mer

Programoperatør-verifiserte EPDer

Alle EPDer som er tredjepartsverifiserte og publiserte på EPD-Norge er i samsvar med alle relevante standarder for EPD for godkjenning og verifisering av EPDer. Dette gjelder også LCA.no og vår generator. 

Hvert EPD verktøy er godkjent i henhold til EPD-Norge’s standarder og prosedyrer.  Dette betyr at EPDer utviklet gjennom LCA.no sitt verktøy er gyldige.

Verifisering av EPD-generator fra LCA.no 

Det er tre viktige områder knyttet til endelig verifisering av EPDer, både publiserte og prosjektspesifikke:

  • Tredjepartsverifisering av selve systemet (verktøy, data og rutiner) 
  • Utvikling og internverifisering av EPD 
  • Kontroll og dokumentasjon i verifiseringsperioden 

Tredjepartsverifisering av selve verktøyet 

For hver PCR-applikasjon sendes en omfattende rapport til tredjeparts verifisering. Her sjekkes alle de viktigste områdene som kan medføre variasjon og feil i systemet. Denne verifiseringen er delt i tre områder: 

  • Pre-verifisering av selve verktøyet 
  • Pre-verifisering av LCA data som ligger til grunn for beregningene 
  • Pre-verifisering av rutiner for internverifisering hos bruker 

EPD-Norge kontrollerer i tillegg alle EPDer som skal publiseres i deres database. 

Trykk for å lese EPD-Norge’s kunngjøring av tredjepartsverifisering.