Inger Johanne Brodal Dahl, fra forskningsassistent til Key Account Manager 

Markedsteamet i LCA.no har hatt gleden av å intervjue Inger Johanne Brodal Dahl, vår energiske Key Account Manager. I dette intervjuet kan du lese mer om hennes bakgrunn, markedserfaringer, vurdering av fremtidsutsiktene innen bærekraft og miljødokumentasjon, relatert til de verktøyene vi leverer. God lesning! 

Intervjuer: Inger Johanne, kan du fortelle litt om din bakgrunn og din vei til LCA.no?  

Inger Johanne: Jeg har en bakgrunn i innovasjon og prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold og innovasjon, teknologi og kunnskap fra Universitetet i Oslo. Min bacheloroppgave fokuserte på LCA-analyse for en lokal designer i Fredrikstad, noe som vekket min interesse for bærekraft og klimaavtrykk. Jeg har jobbet med salg i mesteparten av karrieren min, sist med sirkulære arbeidstøyløsninger. Jeg liker å kombinere min kunnskap og interesse for bærekraft med salg, bli kjent med selskaper og mennesker, og finne de rette løsningene for deres behov. 

Intervjuer: Basert på din erfaring, hvordan vurderer du den generelle modenhetsgraden i markedet når det gjelder forståelse og rapportering av klimaavtrykk? 

Inger Johanne: Jeg har jobbet med flere bransjer, men har mest erfaring med det omfattende arbeidet vi har gjort med selskaper innen bygg og anlegg. Større selskaper har generelt en god modenhet på dette området, mens mindre selskaper ofte er mer på søken og trenger råd. Dette kan ha sin årsak i at mindre selskaper har færre spesialistroller og administrativ kapasitet. Det er også en tendens til at kravene til rapportering i anbud er tilfeldig satt opp, noe som kan være utfordrende for alle. 

Intervjuer: Kan du dele eksempler på hvordan du har hjulpet kunder med å ta i bruk våre LCA Tools? 

Inger Johanne: Jeg har fokus på det jeg vil kalle rådgivende salg. Jeg ønsker å hjelpe våre kunder til å velge riktig løsning til riktig tid. Dette innebærer å forstå kundens spesifikke behov og utfordringer før jeg presenterer en løsning. Først og fremst tar jeg meg tid til å lære om kundens virksomhet, deres mål og de utfordringene de står overfor. Det er stor forskjell på en entreprenørvirksomhet som har hovedentrepriser med kontraktsverdier på milliardbeløp og enmannsbedriften som er underleverandør. Deretter jobber jeg med kunden for å identifisere deres spesifikke behov. Dette kan inkludere å stille spørsmål om deres nåværende miljødokumentasjon, hvilke systemer de bruker, og hvilke mål de har for bærekraft. Ofte finner vi sammen områder hvor våre verktøy og tjenester kan forbedre effektiviteten og nøyaktigheten av deres rapportering. Med en klar forståelse av kundens behov, presenterer jeg tilpassede løsninger fra vår portefølje. Dette kan være alt fra en EPD-generator til et fullstendig LCA-prosjekt for prosjektspesifikke analyser. Jeg sørger for å forklare hvordan hver løsning kan løse deres spesifikke utfordringer og kundebehov. 

Jeg bruker ganske mye tid på å demonstrere våre løsninger. Det er viktig å ikke bruke for mye ressurser på en demonstrasjon av programvare før vi er omforent om kundens utfordringer, behov og mål. Er vi det, vil demonstrasjonen gi mye større verdi. 

Noen salgsprosesser er veldig raske, men i enkelte organisasjoner er beslutningsprosessen naturligvis mer kompleks. Det er flere interessenter som må involveres og har sine spesifikke utfordringer og ønsker for en programvare. Mitt mål er å hjelpe kundene til å kjøpe riktig. Da øker vi sannsynligheten for et langsiktig kundeforhold.  

Intervjuer: Hvilke erfaringer melder kundene om bruk av programvaren? 

Inger Johanne: Stort sett veldig positive tilbakemeldinger. Selv om noen kunder i starten ser på dette som merarbeid, forsøker vi å vise dem hvordan bruk av verifiserte data effektivt kan gi dem et konkurransefortrinn. Flere gjør også integrasjoner via våre APIer og ser raskt fordelene. 

Intervjuer: Hva er de største utfordringene kundene møter i sitt miljøarbeid? 

Inger Johanne: De største utfordringene inkluderer mangel på kunnskap og ressurser, å skille mellom ekte bærekraftige produkter og «grønnvasking,» samt kostnader og tilgjengelighet av bærekraftige alternativer. Tid og interne ressurser er også betydelige barrierer. 

Intervjuer: Hvordan bidrar din og LCA.nos ekspertise til å forbedre kunders forståelse og håndtering av miljødokumentasjon? 

Inger Johanne: Hos LCA.no hjelper vi bedrifter med å forstå og håndtere miljødokumentasjon gjennom skreddersydde løsninger, enten det gjelder noen få EPD-er, en EPD-generator eller et LCA-prosjekt. Vi tilbyr opplæring og rådgivning for å styrke deres interne håndtering av miljødokumentasjon, og vi utfører datahåndtering og analyser. Vår støtte bidrar til at kundene kan kommunisere sine miljøprestasjoner effektivt og ta bærekraftige beslutninger. 

Intervjuer: Har du merket en endring i hvordan ulike bransjer nærmer seg miljødokumentasjon og bærekraft? 

Inger Johanne: Absolutt, det har vært en tydelig trend de siste årene. Mange bransjer ser nå på miljødokumentasjon og bærekraft som viktige faktorer for deres omdømme, kundelojalitet og til og med lønnsomhet. I enkelte bransjer, spesielt bygg, anlegg og infrastruktur har vi merket en kraftig etterspørselsøkning det siste året. Det er nok fremdeles regulering som er hoveddrivkraften for mange, så det hjelper nå når regulering og lovgivning stadig blir tydeligere. Det er jo en vesentlig del av jobben vår, å følge med på rammeverkene for miljødokumentasjon og standarder. 

Intervjuer: Hva tror du driver interessen og behovet for bedre miljødokumentasjon i næringslivet? 

Inger Johanne: Strengere reguleringer krever at bedrifter dokumenterer klimaavtrykket sitt, som for eksempel 30% klimaandel i offentlige anskaffelser og klimakvoter for produkter importert til EU fra 2025. Investorer presser også på, og god miljødokumentasjon er viktig for risikostyring, omdømmebeskyttelse og effektiv ressursbruk. 

Intervjuer: Med tanke på teknologisk utvikling, veksten innen kunstig intelligens (KI) og skiftende markedsforventninger, hvordan ser du for deg utviklingen innen bærekraft og miljørapportering de neste årene? 

Inger Johanne: Det kommer til å skyte fart med flere krav fra EU. Et eksempel er innføringen av produktpass. Et annet er initiativene rundt sirkluærøkonomien. Digitalisering og deling av data er essensielt for rapporteringen. Vi må enes om hva som skal rapporteres og bruke riktige standarder som LCA, som ser på hele livsløpet til produktene. Verifiserte data er avgjørende. Vi, som sikkert nesten alle andre i disse dager, jobber konkret med hvordan vi kan nyttiggjøre oss av AI i våre løsninger. 

Intervjuer: Hva er dine personlige forventninger om fremtiden for LCA.no? 

Inger Johanne: Vi ønsker å være en internasjonalt ledende leverandør av digitale verktøy for klimarapportering. Gjennom min salgsrolle skal jeg bidra til at vi skaper nye og langsiktige kundeforhold som er fundamentet for en ledende posisjon. Vi er stolte over å ha kunder på fire kontinenter! 

Intervjuer: Er det noe annet du ønsker å legge til eller noen råd du vil gi til bedrifter som ønsker å forbedre sitt klimaavtrykk? 

Inger Johanne: Jeg vil oppmuntre bedrifter til å starte med miljødokumentasjon nå. Det kan gi betydelige konkurransefortrinn og er avgjørende for bærekraft. Du opparbeidet verdifull erfaring og kompetanse som vil være helt essensiell i årene som kommer!