GPAs hovedkontor i Norge

GPA Flowsystems med publisering av EPD på rekordtid!

Vi i LCA.no er stolte over å annonsere at vår kunde, GPA Flowsystems, raskt og effektivt implementert Environmental Product Declaration (EPD) i samarbeid med oss. Dette er en betydelig milepæl for GPA Flowsystems og et bevis på deres engasjement for bærekraft og miljøvennlig praksis.

GPA Flowsystem – ledende i Skandinavia på ventil- og rørsystemer

Selskapet er en ledende leverandør av ventil- og rørsystemer i Skandinavia.Virksomheten har over 100 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. GPA i Norge har sitt hovedkontor på Langhus, og har med sine 45 ansatte siden 1995 vært en del av industrikonsernet Indutrade AB. Indutrade er til stede i over 30 land.

Selskapet tilbyr også kundene en rekke digitale verktøy som resistenstabell, flowkalkulator, lengdeforandring, og trykkfallskalkulator. I tillegg kan komplette CAD kataloger lastes ned til de mest brukte tegneprogrammene som Inventor, Revit og Plant-3D.

GPA tilbyr også Nemko godkjente sveisekurs, salg eller leie verktøy og maskiner samt en serviceavdeling for kalibrering og service.

GPA jobber målrettet for å forhindre og minimere negativ miljøpåvirkning fra sin virksomhet og produktene de selger. Selskapet arbeider for effektiv ressursbruk og for å forvalte energi og materialer for å ta vare på miljøet.

GPA har en gjennomgående miljøbevissthet og ledelsesmessig forankring for bærekraft

Aleksander Haugen Knutsen er programansvarlig for arbeidet med EPD og håndterer all kommunikasjon med selskapets internasjonale partnere, organisering og datainnhenting.

Hva var motivasjonen for å starte utvikling av EPD? – Det var flere faktorer. Dels var det forankret i GPAs gjennomgående miljøbevissthet, dels i utviklingen på statlig hold med nye regler for dokumentasjon og dokumentasjonskrav. EPD-prosjektet kom også som resultat av ønsker fra våre partnere innenlands og utenriks om å kunne dokumentere klimaavtrykket på en verifisert og effektiv måte.

Ønsker du å vite mer om EPD? Besøk vår kunnskapsbank.

Smidig prosess og rask implementering av EPD

GPA Flowsystems fikk godkjent sin første EPD før mai var omme. Det var minst tre måneder tidligere enn opprinnelig planlagt. Det raske tidsskjemaet er et resultat av et tett og effektivt samarbeid, hvor begge parter har vist stor fleksibilitet og dedikasjon.

EPD Norges hjemmesider kan du se GPAs godkjente EPDer.

«Implementeringen av EPD har vært et viktig skritt for oss i GPA Flowsystems. Det har ikke bare styrket vårt engasjement for bærekraft, men også gjort oss i stand til å møte de økende kravene fra både myndigheter og våre kunder. Vi er stolte av å kunne tilby produkter med tydelig dokumentasjon på deres miljøpåvirkning, noe som gir våre kunder mer informasjon og trygghet i sine valg,» Aleksander Haugen Knutsen, GPA Flowsystems.

Prioriterte EPD-generator fremfor manuell EPD

Bedrifter har flere løsningsalternativer når det gjelder måten man utvikler en EPD på. Det kan skje gjennom ulike manuelle eller digitaliserte prosesser. LCA.no tilbyr begge alternativer. -Vi valgte å innføre EPD-generator. Det har vært en gjennomgående grei prosess for oss, spesielt med tanke på at dette er (som for de aller fleste) første gang vi innfører programvare for miljødokumentasjon. Vi føler at vi har gjort et godt valg av leverandør for den tekniske løsningen. Det å benytte oss av generator fremfor manuell godkjenning er vi sikre på at har spart både oss i GPA og våre partnere for mye hodebry, for ikke å nevne utgifter, forteller Aleksander.

Suksessfaktor: Tett samarbeid med leverandøren

Hvordan har samarbeidet foregått i den korte og hektiske implementeringsprosessen? -LCA.no har vært gjennomgående dyktige, proffe og service-minded. Vi har fått rask og presis respons, gode svar og spesielt i innspurtsfasen før vår første publisering ga oss ett inntrykk av at dette er en bedrift som står på for kunden. Vi føler at samarbeidet har fungert bra, formidler Aleksander.

Vellykket digital presentasjon for 170 gjester fra hele Europa

Vi spurte Aleksander om hvordan EPD-publiseringen ble lansert i selskapet.  – Lanseringen av EPDen ble gjennomført digitalt med nesten 170 gjester fra hele Europa. Det var en vellykket lansering. I presentasjonen fikk også deltakerne en grundig innføring i hvilke utfordringer EPD løser, GPA Flowsystems sin reise til nå, og våre fremtidsplaner rundt bærekraft generelt og spesielt rundt EPD, sier Aleksander.

EPD gir detaljert og verifisert informasjon om miljøprofilen til GPAs kunder

En EPD er en omfattende rapport som beskriver miljøpåvirkningene til et produkt gjennom dets livssyklus. For GPA Flowsystems betyr dette at de nå har et verktøy som gir kunder og partnere detaljert informasjon om miljøprofilen til deres produkter. Dette er et stort steg fremover for å fremme bærekraft i industrien.

Viktig å være godt forberedt før EPD-prosjektet starter

Vi utfordret Aleksander på utfordringer og lærdommer fra implementeringen av EPD-generator: -Utfordringene har vært noe sammensatt. Det er mye data som kreves og EPD-prosessen har betydd mye læring. Det har blitt en del overtid, men det resulterte også i at vi fikk publisert vår første EPD mange måneder før opprinnelig anslått tid. Møter man forberedt så kommer man i mål – mye raskere enn hva trendene skulle tilsi. Ikke vær redd for å begynne forberedelsene tidlig. Vi startet sonderingene lenge før vi startet prosessen med EPDer hos LCA.no og det gjorde at vi fikk ting til en hel del raskere enn det som var forventet. Vær også ikke redd for å si «nei, vi vil at det skal gå fortere». Ingen bør frykte EPD-prosjekter. Det er mye verdifull hjelp å få, forklarer Aleksander.

“Det har vært en stor glede å samarbeide med GPA Flowsystems gjennom hele prosessen med utviklingen av deres EPDer. GPA var grundig forberedt fra start og det å involvere leverandører og produsenter helt i fra begynnelsen av prosjektet var avgjørende. Dette gjorde at da vi satte i gang, var mye av den nødvendige informasjonen allerede tilgjengelig. Som et resultat kunne vi gjennomføre prosjektet på rekordtid” » sier Inger-Johanne Brodal Dahl, KAM LCA.no.

GPA har ambisiøse miljømål

Vi utfordret Aleksander på selskapets ambisjoner og miljømål: -GPA har som mål å utarbeide EPDer på så å si hele vårt sortiment. GPAs kunder etterspør det nasjonalt og våre partnere trenger det internasjonalt. EPDer er noe vi vurderer som en essensiell del av en mer miljøbevisst fremtid. Vårt selskaps ambisjoner er å kontinuerlig redusere klimaavtrykk i alle prosesser. I 2021 utarbeidet vi vår første miljøhandlingsplan med konkrete mål og tiltak for å oppnå disse innen fem år. Hvert år oppdateres miljøhandlingsplanen med en ny femårs horisont. Så langt har vi lykkes med å nå våre mål hvert år. Fremover vil GPA fokusere på å selge produkter med så lave klimaavtrykk som mulig, som en del av vårt bærekraftsarbeid. Vi vil benytte EPD-er i vårt markedsførings- og salgsarbeid for å redusere klimaavtrykket. I tillegg vil vi velge leverandører som aktivt arbeider for å minimere sitt klimaavtrykk, avslutter Aleksander.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan innføre en EPD på raskt, kostnadseffektivt og med høy kvalitet? Klikk her.