Fra studentidé til bærekraftig innovasjon: Møt gründerne bak Slidedrain

LCA.no har bidratt i utvikling av EPD på Slidedrain. Slidedrain er det eneste gulvsluket i Norge med en standardisert miljødeklarasjon (EPD). Produktet og selskapet har en spennende bakgrunn. I dette intervjuet kan du bli bedre kjent med gründerne og prosessen med å ta fram det innovative gulvsluket.

Etableringen av Slidedrain

Gründerne av Slidedrain har tverrfaglig bakgrunn, hvor Stian Kvaran Bongard er økonom fra NTNU Handelshøyskole, og Henning Philip Patricksson er utdannet maskiningeniør fra NTNU.

De møttes på NTNUs Entreprenørskole, som er et masterprogram på instituttet for industriell økonomi ved NTNU på Gløshaugen i Trondheim. Der startet de sammen selskapet bak Slidedrain, etter innspill fra flislegger Thomas Nygård, som hadde en idé til et nyskapende gulvsluk som ville redusere vannskader i våtrom.

Slidedrain er et høydejusterbart gulvsluk med en skrueløs kobling til membran, som er norskprodusert i resirkulert plast. Det høydejusterbare designet uten skruer eliminerer kjente lekkasjepunkter tilknyttet sluk, som minimerer risikoen for vannskader, samtidig som lokal produksjon og bruk av resirkulert plast reduserer CO2-utslippet med 82 %.

I 2021 ble Slidedrain tildelt designprisen DOGA-merket nykommer for produktdesignet som var utviklet med søkelys på brukervennlighet og reduksjon av klimaavtrykket. Siden stiftelsen av selskapet har også Slidedrain AS mottatt støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet på bakgrunn av at konseptet tar tak i et «usynlig» problem som kan spare samfunnet for enorme summer.

Hvordan startet Slidedrain?

Allerede tilbake i 2016 fikk oppfinner og flislegger Thomas Nygård ideen til et gulvsluk som var enklere installere enn dagens løsninger – som følgelig ville redusere potensielle feilsteg under installasjonen. Nygård hadde over 25 års erfaring med installasjon av sluk og kom opp med en løsning som er lettere for håndverkeren å installere og som forhindrer vannskader. Det er denne konseptuelle løsningen som designet til Slidedrain i dag baserer seg på.

Hva inspirerte dere til å utvikle et miljøvennlig gulvsluk?

Vi hadde ingen erfaring med storskala produksjon eller plastproduksjon ellers, da de startet arbeidet med produksjonen av Slidedrain. For oss var det et verdispørsmål som satte retningslinjen for å arbeide med å skape en så miljøbesparende produksjonslinje som overhodet mulig, noe som ledet til at vi fant en likesinnet samarbeidspartner i plastprodusenten Beform – eller Bewi som det het dengang.

Verdivalget om å tenke bærekraft stopper ikke kun med plastproduksjon, men gjennomgår alt i selskapet foretar seg, som design av forretningsmodell, valg av logistikkløsninger, sammensetning av produktportefølje, utforming av emballasje og gjennomføring av miljøsertifiseringer.

Hvordan har overgangen vært fra å være studenter til å bli gründere av et innovativt selskap?

Overgangen fra å være studenter til å være gründer i et startup selskap byr åpenbart på mye ansvar og krevende utfordringer. Men det er nettopp kompetansen og erfaringen man opparbeider gjennom å løse alle de ulike problemstillingene som oppstår i en startup som oppleves som den største verdien underveis.

Samtidig er det en unik mulighet å utnytte årene etter studiene til å starte selskap, da man som student ofte har vent seg til et liv med lavt forbruk, noe som ofte et gunstig utgangspunkt da starten av en gründerreise stort sett er svært liten lukrativ tilværelse.

Hvilke hovedutfordringer har dere møtt på veien, og hvordan har dere overkommet disse?

Vi har møtt utallige utfordringer på veien. Vi har eksempelvis ventet flere måneder på produksjonsverktøy som er forsinket, gått lange perioder uten lønn og hatt prototyper som ikke fungerer som de skal. Den gjennomgående årsaken til at man kommer seg forbi disse hindringene er i hovedsak evnen til å arbeide godt og mye, jevnt over tid. Det å starte et oppstartselskap er ikke en sprint, men et maraton. Og ikke minst så er disse utfordringene å finne i andre oppstartsselskaper også, så det å støtte seg på andre i miljøet rundt seg har vært gull verdt.

Hvordan foregikk utviklingsprosessen?

Ideen er oppfunnet av en bruker, hvilket naturligvis gir gode forutsetninger for et brukerbasert design. Likevel har vi som gründere siden starten av arbeidet med konseptet i 2019 involvert også andre brukere og kunder i designprosessen. Årsaken til dette er å bringe inn ulike perspektiver fra forskjellige brukere inn i utformingen av alt fra produktdesignet, til forretningsmodellen og markedsstrategien. Brødrene Dahl, VVS Fagmann, K. Lund og Bravida er blant noen av nøkkelpartnere i utvikling av produktet fra tidlig fase av. Dette har hjulpet oss med å forstå problemene til håndverkerne svært godt etter hvert. Produktet ble etter flere år med design, finansiering, utvikling av produksjonsverktøy og oppstart av produksjon lansert hos alle utsalgsstedene til Brødrene Dahl i mars 2023. Dette arbeidet ble gjennomført samtidig som gründerne fullførte sine mastergrader på NTNU.

Hva gjør Slidedrain Model 1 til verdens mest miljøvennlige gulvsluk?

Som tidligere nevnt så sikter vi med Slidedrain Model 1 på å adressere et skjult problem som har enorme konsekvenser – finansielt, men ikke minst miljømessig; Dette er nettopp det å minimere risikoen for feilinstallasjoner og vannlekkasjer, ved å lage brukervennlige produkter. Produktdesignmessig er det dette som er grunnpilaren for alt vi gjør.

Dernest så har vi et stort ønske om å gjøre det vi kan for å minimere miljøpåkjenningen ved produksjon av et slikt industriprodukt. Dette gjør vi ved å benytte oss av lokale produsenter som deler et fokus om å redusere utslipp, og mest av alt ved at vi benytter oss av resirkulert plast i produksjonen. Slidedrain er det første og eneste gulvsluket i verden – såvidt oss bekjent – som lages i resirkulert plast. Dette, til tross for at tilgangen på resirkulert plast er stor og kvaliteten er mer enn god nok for et industriprodukt som et gulvsluk.

Kan dere forklare hvilke miljøvennlige materialer og produksjonsteknikker som brukes?

Plasten vi benytter er polypropylen (PP)-rester fra produksjon av medisinsk utstyr i Halden, som kvernes opp og sendes til Hønefoss, hvor det blir til nye gulvsluk. Ved å benytte oss av slike råvarer vil CO2-utslippet på bare plastproduksjonen reduseres med om lag 82%, ifølge undersøkelser utført av prosjektet SirkulærPlast, i regi av Norus.

Selve produksjonen gjøre som sprøytestøping av PP-plast. Den største utfordringen vi har erfart oss ved å benytte resirkulert plast i sprøytestøping er at til tross for at plasten vi bruker er ganske så homogen, så oppfører den seg fortsatt litt annerledes enn ny plast. Dermed har vi måttet ta hensyn i designet av støpeformene, i syklustid på innsprøyting og kjøling under produksjonen, og i kvalitetskontroll av dimensjoner i etterkant. Mye av dette kommer av at plasten er grovkvernet, og kommer dermed som noe som ligner på krystaller, i stedet for små pellets.

Hvorfor var det viktig for dere å skaffe en EPD for Slidedrain?

Når 40 % av verdens totale utslipp kommer fra byggebransjen, og bærekraftseksperter bruker over 70 % av tiden sin på dokumentasjon istedenfor verdiskaping, var det et enkelt valg for oss å utvikle en EPD for Slidedrain. Nå som Slidedrain har en miljødeklarasjon som dokumenterer det lave miljøutslippet i produksjonen, blir det enklere for brukeren å velge bærekraftige produkter noe som vil bidra til å redusere byggebransjens klimaavtrykk.

Hvordan har denne miljødeklarasjonen påvirket Slidedrains utvikling?

Vi har fra ganske tidlig av tenkt at vi var nødt til å ha en EPD, for å være transparente og frempå på det grønne skiftet. Dermed har vi hele tiden hatt som fokus å ta valg innenfor design, produksjon og logistikk som ganger et miljøregnestykke best mulig. “Alle” kan ha en EPD, og etter hvert så er det nok mange flere gulvsluk-leverandører som også kommer til å utvikle det, og da er det viktig for oss at vi har den EPD-en som dokumenterer minst utslipp i løpet av en livssyklus. Dette er et jag vi trolig aldri vil komme i mål med, da produksjonsmetoder og materialteknologi stadig vekk utvikler seg til å bli grønnere og mer energieffektivt. Likevel håper vi at vi som unge og fremoverlente kan gå i bresjen for denne utviklingen.

Hva er visjonen for Slidedrain?

Vår visjon er at Slidedrain skal bli verdens største gulvslukleverandør gjennom et design med brukeren i sentrum kombinert med ansvarlig salg og bærekraftig produksjon.

Vi jobber nå med flere utvidelser av produktporteføljen. De første innovative produktene som utvikler vil treffe varehyllene i starten av 2024, og er en produktserie med slukrenner og slukrister, som er norskprodusert hos Johansen & Co Produksjon i Ski.

Slukrennene vil konvertere Slidedrain til et linjesluk som kan monteres inntil vegg, noe som gir håndverkeren betraktelig bedre justeringsmuligheter i høyden, bredden og dybden når de skal installere, med en vannlås som sluttbruker ikke trenger å rense like ofte som med dagens linjesluk. Det vil også gjøre at selv gamle sluk fra 90-tallet kan forbli i gulvet, men likevel konverteres til å bli et “designsluk”. På den måten vil det ikke alltid være nødvendig å rive opp hele gulvet under oppussing for å kunne få det moderne utseendet på sluket du ønsker.

Hvilke råd vil dere gi til andre unge entreprenører som ønsker å skape bærekraftige løsninger?

Når man ønsker å gjøre ting annerledes enn hva som er vanlig i bransje, så møter man naturligvis en del motstand og utfordringer, som kan være rimelig krevende når man har lite erfaring eller relevant kompetanse å vise til. Da er det viktig å beholde pågangsmotet og ikke gi seg ved negativ respons og avvisninger. Ved å stå på videre så finner man etter hvert de riktige samarbeidspartnerne, som deler samme verdigrunnlag, og som ønsker å finne nye innovative løsninger i fellesskap.

Hva er det viktigste dere har lært gjennom denne reisen?

Det viktigste vi har lært ved å starte et oppstartsselskap basert på et innovativt produkt, er at denne reisen er en berg-og-dalbane, med store oppturer og dype daler. Måten å komme seg gjennom er hardt arbeid over tid og å alltid beholde troen på seg selv og det man driver med. Det viser seg ofte at man får til mer enn hva man tror på forhånd!

Vi takker Henning og Stian for intervjuet og ønsker lykke til på reisen til verdens største gulvslukleverandør med fokus på brukerorientert design og bærekraftig produksjon.