EPD forenkles med API 

Vi har fått et intervju med vår CTO Ole Iversen. Ole er ansvarlig for vårt utviklingsarbeid. LCA.no leverer skybasert programvare og vår teknologi blir en del av kundenes applikasjonsporteføljer. Tidligere fungerte blant annet EPD-generatoren som et frittstående system, men det er i økende grad behov for sammenkobling med andre systemer. Disse systemene er forståelig nok veldig forskjellige, men LCA.no har utviklet en standardløsning som er enkel å ta i bruk.  

Du kan lese mer om EPD her

Hva er et API? 

Et API, eller Application Programming Interface, er et sett med definerte regler som gjør det mulig for forskjellige applikasjoner/systemer å kommunisere med hverandre og utveksle data. En analogi er å se på API som en stikkontakt og et støpsel. En stikkontakt i veggen sikrer deg tilgang til en tjeneste som elektrisk strøm. Støpselet vet at den (i Norge) må ha to pinner, og apparatet som kobles til må tåle 230 V vekselstrøm. Dette er reglene. Slik fungerer også LCA.nos API. Det er et sett standardiserte regler som gjør det enkelt å utveksle informasjon mellom vårt system og kundenes ulike systemer.    

Hvilke fordeler har API-integrasjon for våre kunder? 

En fordel er automatisering og effektivitet: Vårt API muliggjør automatisering av datainnsamling og -overføring. Dette sparer tid for brukere ved at de ikke manuelt må legge inn data, noe som øker effektiviteten i arbeidsflyten. 

Med API-et kan data overføres direkte fra kildesystemer til EPD-generatoren, noe som reduserer risikoen for feil som kan oppstå ved manuell datainngang. Dette sikrer høyere dataintegritet og nøyaktighet. 

API-et gir kunder fleksibilitet til å integrere EPD-generatoren med andre systemer og applikasjoner de bruker. Dette gjør det enklere å skalere og tilpasse løsninger etter deres spesifikke behov. 

Vårt API tillater sanntidsoppdateringer, noe som betyr at kunder alltid har tilgang til de nyeste dataene. Dette er spesielt viktig i miljørapportering hvor nøyaktighet og aktualitet er essensielt. 

LCA.nos API gir muligheten for kundetilpassede rapporter og analyser ved å tillate brukere å integrere og bearbeide data på måter som er mest relevant for deres virksomhet. 

Med API-integrasjoner kan ulike bedrifter og eksterne partnere lettere dele og samarbeide om miljødata, noe som forbedrer kommunikasjon og samarbeid internt og med eksterne aktører. 

Automatisering og forbedret effektivitet kan føre til betydelige kostnadsbesparelser over tid, da manuell innsats og tid brukt på datahåndtering reduseres. 

Hvordan kan kundene ta i bruk vårt API? 

Vi sender kundene gjerne en trinn-for-trinn guide som de kan bruke. Det enkleste er å ta kontakt med en rådgiver eller selger hos oss, så hjelper de deg i gang. Vi har dokumentert APIet slik at dette er enkelt å koble seg på systemet. Et tips er å videresende dokumentasjonen til interne eller eksterne utviklere som kan prøve ut APIet i et testmiljø som ikke påvirker EPDer eller LCA prosjekter andre i organisasjonen jobber med. 

Utviklere vil kunne bruke dokumentasjonen til å koble seg på testmiljøet fra andre systemer. 

Dersom alt fungerer fint etter testing, kan integrasjonen enkelt overføres til produksjonsmiljøet for å jobbe med samme data som benyttes i LCA.tools.  

Sikkerhetsprotokoller for APIet er kritiske for å beskytte data og systemer mot uautorisert tilgang og cyberangrep. Dette gjelder blant annet autentisering og autorisasjon, sikkerhet under datatransport, begrensning av tilgang til APIet, valideringer, feilhåndtering og loggføring. 

Har du spørsmål til oss? Send oss gjerne en e-post på support@lca.no.