Energi- og avfallsressurser

Home / fagområder / Energi- og avfallsressurser
Energi-  og avfallsressurser

Energi- og avfallsressurser

Fagområdet har fokus på utnyttelse av ulike energi- og avfallsressurser på en miljø- og ressurseffektiv måte. Dette gjøres ved å analysere verdikjeden til produksjon og bruk av ulike energivarer, som for eksempel elektrisitet og varme basert på ulike typer energikilder, biodrivstoff, samt fossilbaserte energivarer. På samme måte analyseres verdikjeder for behandling og gjenvinning av ulike avfallsressurser. Resultatene benyttes både til dokumentasjon av hvilke løsninger som er mest miljø- og ressurseffektive, samt til utforming av virkemidler for å fremm miljøriktig avfallshåndtering. Innenfor dette fagområdet gjennomføres både oppdragsprosjekter og i forskningsprosjekter på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå.

nb_NO
en_US nb_NO