LCA Tools

CUSTOMIZED AND SIMPLIFIED LCA TOOLS FOR COMPANIES.

LCA Tools

LCA (livsløpsvurdering) er en analysemetode som beregner miljøpåvirkning gjennom hele levetiden til et mangfold av aktiviteter. En LCA kan utføres for et enkelt produkt, eller hele konstruksjoner, tjenester og virksomheter. For å fremme grønn konkurransekraft i Norge er livsløpsvurderinger et hovedprinsipp ved offentlige investeringer og anskaffelser.

Livsløpsvurderinger er ressurskrevende og ofte tidkrevende analyser som normalt gjøres i avanserte programvarer. For mange bedrifter vil tradisjonelle programvarer for LCA være for omfattende. Vi utvikler derfor spesialtilpassede og forenklende LCA-verktøy for bedrifter. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

  • Verktøy kan utvides eller videreutvikles etter behov
  • Mulighet for automatisk overføring av data
  • Eksport av resultater til Excel, XML og PDF-rapport
  • Alle verktøy har et eget support-område

Alle beregninger i verktøyet og alle grunnlagsdata er verifisert av en objektiv person (tredje part). Brukeren kan ikke manipulere verken grunnlagsdata eller beregninger.

If you want to know more, send an email to support@lca.no.
Or send a message directly from the website.

Så tar vi kontakt med deg for en hyggelig prat.

Contact us to receive more information about our LCA tools.

If you already are registered, click here to log in.

en_US
nb_NO en_US