Effektivt verktøy for nye miljøkrav

Nye regler stiller høye krav til miljødokumentasjon i norske virksomheter. Elektroskandia er en av mange norske bedrifter som møter disse kravene med rapporteringsverktøyet LCA.no.

– LCA.no har laget en «gamechanger» for miljødokumentasjon for bedrifter. Det har gjort selskapet til en av Norges hurtigst voksende teknologibedrifter. Selskapet har automatisert arbeidet med å lage miljødokumentasjon på varer og tjenester, og flyttet det opp i skyen. Nyskapningen gir resultater. I høst kom selskapet på 12. plass i Deloittes kåring av Norges raskest voksende teknologiselskaper.

– Vi endrer hele måten å tenke miljødokumentasjon på. Med vår løsning er ikke en LCA (livsløpsanalyse) lenger en statisk dokumentasjon, men et dynamisk verktøy som kan brukes i produktutvikling og innovasjon, forteller daglig leder Trond Edvardsen, som kaller løsningen en «gamechanger» innen feltet.

– Næringslivet møter nå en helt ny virkelighet. Virksomheter må ikke lenger bare forholde seg til vage krav i markedsføringsloven, nå kommer veldig tekniske krav i henhold til EUs nye standarder, konstaterer advokat Linn Anker-Sørensen i Ernst & Young.
Hun kaller de nye miljøkravene «en rettslig revolusjon».

– EUs taksonomiforordning gjør at det vil stilles helt andre rapporteringskrav til hva man kan kalle bærekraftig og grønt. En virksomhet kan ikke lenger bare påstå at noe er bærekraftig, man må dokumentere det også, sier Anker- Sørensen, som leder bærekraftsarbeidet i EY Tax & Law. Hun sitter også i det europeiske finanstilsynet ESMA, hvor hun jobber med regelutvikling innen bærekraftig finans.

– Det vil fremover måtte gjøres en mer sammensatt vurdering om man har en negativ påvirkning på miljøet og på sosiale forhold, både i egen virksomhet og for leverandørkjeden. Flere må da begi seg inn på livsløpsvurderinger for å klare å fremskaffe den dataen som skal til for å få lov til å gå ut i markedet og
omtale en virksomhet som bærekraftig eller grønn, forklarer advokaten.

EPD-er i skyen


Livsløpsvurderinger (LCA) er en metode for å vurdere den totale miljøpåvirkningen fra hele verdikjeden til et produkt. Det norske selskapet LCA.no har utviklet et digitalt rapporteringsverktøy som gjør det enklere å møte de ulike miljøkravene. Men dette verktøyet kan virksomheten produsere og verifisere LCA-er og EPD-er i skyen.

– På vår plattform kan du sende og motta data, dele det til neste ledd og rapportere til flere ledd bakover. Det betyr at du alltid kan se forbedringspotensialet i alle ledd. Dermed skaper du en tettere tilknytning og forståelse mellom de ulike aktørene gjennom verdikjeden. Det gjør at vi sammen kan forbedre oss og nå klimamålene fortere, sier daglig leder i LCA.no, Trond Edvardsen.

Gir konkurransefordel

Blant virksomhetene som bruker verktøyet til LCA.no er elektrogrossisten Elektroskandia.

– Vi utarbeider EPD-er som inneholder miljøpåvirkningen gjennom hele produktets verdikjede, fra materialets produksjonsfase og frakt fra produsent, til sentrallager, lagerhåndtering, emballasje, og eventuelt frakt til installasjonssted – samt retur, forteller produkt- og markedsdirektør i Elektroskandia, Pål Kristiansen.


Selskapet har banet vei for resten av elektrobransjen, ved å gjøre det mulig for alle installatører å konkurrere på like vilkår om oppdrag som krever miljødokumentasjon.

-EPD-er er ikke bare et krav ved offentlige innkjøp og via store byggherrer, det gir også grønn konkurransefordel ved alle leveranser, konstaterer Kristiansen.

Må ta eierskap

Linn Anker-Sørensen slår fast at det vil komme mange nye regler og krav de neste ti årene – og mange presiseringer til de reglene vi allerede har.
– Det er helt avgjørende at norske bedrifter tar fullt eierskap til dette feltet. Hvis ikke løper man risikoen for å bli bøtelagt fra både Forbrukertilsynet og Finanstilsynet. Det kan virke overveldende, men det er ingen annen løsning enn å omfavne bærekraftsarbeidet i virksomheten, sier hun.

LCAlinn

Linn Anker-Sørensen, advokat i
Ernst & Young.

Link til PDF artikkel

 EPDLCA