Dansk Beton satser på EPD

Dansk Beton er en bransjeorganisasjon for produsenter av betong og betongprodukter under Dansk Industri Byggeri. Foreningen skal utvide kunnskapen i samfunnet om anvendelsesmulighetene til betong og skape en felles plattform for bransjens utvikling.

Bransjeorganisasjonen ble dannet 15. januar 2007 som et samarbeid mellom Betonelement-Foreningen, Dansk Fabriksbetonforening og Dansk Beton Industriforening. Organisasjonen har nærmere 90 medlemmer.

Dansk Beton har i flere år satt klima og miljø på agendaen. Betongindustrien er en bransje som setter tydelige klimaavtrykk. LCA.no har samarbeidet med utvikling av EPD for Dansk Beton og deres medlemmer. Vi har fått et intervju med Chefkonsulent Jesper Ketelsen. NB! Alle bilder er av fotograf Torben Eskerod. 

Hvordan oppstod behovet for EPD og miljødokumentasjon?

Dansk Beton utga i 2020 en rekke bransje-EPDer for at være på forkant i markedet. Vi fikk samtidig utviklet et EPD-verktøy etter EN 15804+A1. I 2022 besluttet vi, at det var behov for et verktøy som regnet etter den nyeste standarden (EN 15804+A2). Vi merket at det var høy etterspørsel etter den nyeste standarden. Den gamle standarden var i ferd med å gå ut på dato.

Hvordan foregikk anskaffelsesprosessen?

Vi valgte å spørre to leverandører av EPD-verktøy om et tilbud på et verktøy, som var basert på den europeiske standard og PCR. Det var viktig at dette ble skreddersydd til betongbransjen i Danmark. Deretter vurderte vi hvilket tilbud som var mest fordelaktig for foreningen og dens medlemmer.

Hvorfor valgte Dansk Beton LCA.no som leverandør?

Valget falt på LCA.no av flere årsaker: Vi undersøkte erfaringene hos flere brukere av løsningen og fikk positive tilbakemeldinger. LCA.nos primære ytelse er EPD-generatoren og selskapets fulle fokus er på denne oppgaven. I tillegg kunne LCA.no levere en gjennomtestet løsning, som hadde fungert i en årrekke. Jeg vil også trekke fram at vi hadde en god dialog med LCA.no i forbindelse med kontraktforhandlingene.

Bildet viser Nationalparkcenter Thy Danmarks. Senteret passer flott inn i Vesterhavets vindfulle landskap med en lys, sandfarget betong og forskalingssystem i rent design. Prosjektet vant Insitu Prisen 2023. Bildet er tatt av fotograf Torben Eskerod. 

Hvordan har det nye EPD-verktøyet endret tilnærmingen til produktutvikling innen betongindustrien?

Brukerne av verktøyet har skapt et skarpere fokus på å bruke materialer som har en spesifikk EPD, slik at det ikke anvendes generiske data som ofte kan ha et høyere miljøavtrykk.

Vi har også opplevd en økende konkurranse. Det er blitt en konkurranseparameter å levere en så «god» en EPD som mulig.

Kan du fortelle mer om hvordan dette verktøyet ble utviklet i samarbeid med LCA.no og EPD Norge?

Vi valgte fra Dansk Beton å nedsette en styringsgruppe, som skulle følge utviklingen av verktøyet, samt komme med relevant input. Denne gruppen gjennomførte møter med LCA.no hver annen uke. Dessuten blev jeg utpekt som prosjektleder fra Dansk Beton med det primære fokus sikre fremdrift i projektet.

Vi blev enige om en ambisiøs tidsplan – som gjensidig ble holdt – hvilket bl.a. ble sikret gjennom et tett samarbeid med Jeroen Graafland og Natasa Balic i LCA.no.

Vi har ikke hatt direkte korrespondanse med EPD Norge. De ga oss litt utfordringer under utviklingen, da de krevde art verktøyet skulle bruke en norsk PCR, som stiller flere krav enn den europeiske. Etter en del dialog via LCA.no er vi nå kommet frem til en løsning, så Dansk betons verktøy regner efter den europeiske PCR.

Fremtidens Gårdhave i København kombinerer regnvannsløsninger med et flott, rekreativt gårdsrom, hvor man har brukt gjenvunnet betong med 100 prosent grovt gjenbrukstilslag i en kombinasjon med gjenbrukte brosten, fortausfliser og skiferfliser. Prosjektet vant Betoninnovations Prisen 2023. Bildet er tatt av fotograf Torben Eskerod. 

Hvordan bidrar EPD-verktøyet til å fremme utviklingen av mer bærekraftige betongprodukter?

Vi har også opplevd en økt konkurranse, da det nå er blitt en konkurranseparameter å kunne levere så «god» en EPD som mulig. Så medlemmene optimaliserer nå sine produkter ved hjelp av verktøyet.

Det er nå mange virksomheter, som bruker verktøyet som et naturlig verktøy til å dokumentere sitt arbeid med å utvikle betongprodukter med et lavere CO2-avtrykk.

Hvordan har medlemsvirksomheter reagert på introduksjonen av det nye verktøyet?

Det er generelt stor tilfredshet med det nye verktøyet. Verktøyet oppleves som mere intuitivt og lett å bruke. På den andre siden hadde det gamle verktøyet noen features som verktøyet fra LCA.no ikke har.  Det gamle verktøyet kunne man for eksempel beregne CO2– opptaket fra karbonatisering i B1-fasen med.”

Hvordan har Dansk Beton arbeidet med å øke kompetansen om EPD og LCA blant medlemmene?

Dansk Beton har arbeidet med EPD helt siden 2012. Men det som for alvor har økt kompetansen hos medlemmene er bruken av verktøyet og det tverrfaglige samarbeidet mellom medlemmene. Vi har en EPD-erfaringsgruppe for Dansk Betons medlemmer, som akkurat nå har 70 medlemmer. De møtes med jevne mellomrom og drøfter utfordringer i EPD-arbeidet.

Hvilke fremtidige muligheter ser Dansk Beton for bruk av EPD-verktøyet i betongindustrien?

I Dansk Beton ser vi EPD-verktøyet som et uunnværlig verktøy i fremtiden, hvor vi forventer, at det vil komme krav om, å kunne levere produkt- og prosjektspesifikke EPD til konkrete projekter.

Dessuten gir verktøyet muligheter for å kunne teste forskjellige produktsammensetninger og derigjennom optimere miljøavtrykket.

Har dere noen tips til andre foreninger eller bedrifter som vil i gang med EPD og miljødokumentasjon?

Vår anbefaling er at man kommer i gang med arbeidet med EPDer og LCA så hurtig som mulig, da etterspørselen i markedet er stigende.

Når man skal arbeide med dette, er det nødvendig å dedikere ressurser, som kan fokusere på oppgaven, da den er omfattende. Det tar tid, men som bonus får man et innblikk i egen virksomhet og virksomhetens prosesser og kan optimere med henblikk på å produsere mere bærekraftig.

Vi takker Jesper for intervjuet og gleder oss til å følge utviklingen i Dansk Beton og i medlemsbedriftene.