Kategori: fagområder

Mat og emballasje
november 9, 2017april 1, 2019
Innlegg

Mat og emballasje

Fagområdet har fokus på å optimalisere verdikjeder for næringsmidler og emballasje med hensyn til miljø og ressursbruk.

Energi-  og avfallsressurser
juni 6, 2016april 1, 2019
Innlegg

Energi- og avfallsressurser

Fagområdet har fokus på utnyttelse av ulike energi- og avfallsressurser på en miljø- og ressurseffektiv måte.

Bygg, anlegg og eiendom
november 27, 2015april 1, 2019
Innlegg

Bygg, anlegg og eiendom

Fagområdet har fokus på å vurdere miljøpåvirkningene og ressurseffektiviteten av en byggevare eller et byggverk gjennom hele livsløpet.

nb_NO
en_US nb_NO