Camilla Emilie Ruud

Bli bedre kjent med Camilla, LCA-konsulent

Vi i LCA.no ønsker at våre kunder og andre interessenter skal bli bedre kjent med våre medarbeidere som bidrar til å hjelpe våre kunder til å lykkes bedre med det viktige klima- og miljøarbeidet. Utvikling og leveranse av markedsledende programvare krever mange fagdisipliner. I tiden fremover vil dere få anledning til å bli bedre kjent med de ulike rollene vi har hos oss og de dyktige medarbeiderne som bekler rollen.

I denne artikkelen vil du bli bedre kjent med Camilla Emilie Ruud som jobber som LCA-konsulent hos oss i LCA.no. God lesning!

Kan du fortelle litt om bakgrunnen din? 

Jeg fullførte mastergraden min i fornybar energi på NMBU i 2022.  Masteren gav meg en tverrfaglig kompetanse innen analyse, planlegging og etablering av bærekraftige energiprosjekter. I min mastergrad var det fokus på livsløpsanalyser og spesielt avfall/ressursbruk. Min masteroppgave var innen kildesorteringsatferd. Jeg har nå vært ansatt i LCA.no i et drøyt år som LCA-konsulent.

Hvilket ansvar ligger den rollen du har i LCA.no?  

I hovedsak er det å sette opp EPD-generator med data slik at kunder kan lage sine egne EPD-er. Vi forsøker å gjøre kundene selvhjulpne og leverandøruavhengige. På den måten tror vi våre kunder får en høy brukeradopsjon av programvaren.

Hvordan er en typisk arbeidsuke for deg?  

I hovedsak er arbeidsuken min konsentrert om følgende kjerneoppgaver: Utvikle datasett, innsamling av informasjon til datasett, intern datasjekk, kommunikasjon med kunder (epost/møter), dataoppsett for EPD-generatorer. Det er til dels stor variasjon fra uke til uke fordi jeg jobber med forskjellige kunder og omfanget på kjerneoppgavene varierer i kompleksitet og omfang.

Hva er beste praksis innen miljødokumentasjon?

Kort fortalt: Etter min mening er det en standardisert, livsløpsbasert miljødokumentasjon som er transparent, bygget på gode data og sammenlignbar.  

Hva kjennetegner de virksomhetene som har kommet lengst i miljødokumentasjon og bruk av moderne verktøy til dette?  

Dedikerte virksomheter som bruker systemet for alt det er verdt, ikke bare til å lage EPD-er, men og for optimalisering av produkt/produksjon. De kjenner råmaterialene/materialene sine og produksjonen godt, som gjør det lettere å få mer spesifikke data. Pluss at de setter opp API-er eller andre løsninger som gjør det enkelt å lage EPD-er.

Hvordan holder du deg oppdatert på de siste trendene og utviklingen i bransjen?  

Klima og miljø er høyt på agendaen til både offentlig forvaltning og privat næringsliv. Teknologien er i en rivende utvikling. Vår rolle er utvikling av programvare for miljødokumentasjon og rådgivning rundt denne. For å utvikle meg ytterligere, henter jeg en del inspirasjon fra LinkedIn. Her er det mange tips til nyttige artikler, forskningsrapporter, webinarer, konferanser, kurs og casestudier, for å trekke fram en del av informasjonen nettstedet gir meg. Utover dette, så lærer jeg mye av møter og samtaler med folk i bransjen.

Dersom du fikk en time ekstra i døgnet, hva ville du brukt denne timen til?  

Av og til har vi ganske intensive arbeidsperioder og da er det greit å sørge for litt ekstra god søvn eller hvile. Ellers, så tror jeg at jeg vil finne på noe gøy. Det kan man også få litt ekstra energi av.

Vi er i vekst, og vi søker nye medarbeidere. Hva gjør oss til en attraktiv arbeidsplass for disse?  

Det er flere ting jeg vil trekke frem. Først og fremst så synes jeg at jeg har veldig hyggelige kollegaer. Dette er en fin arbeidsplass. Vi har akkurat flyttet inn i nye, moderne og miljøvennlige lokaler på Værste i Fredrikstad. Her har vi tilgang på en flott kantine, sosiale soner, fin utsikt, mange møterom og stillerom.  Jeg vil også trekke fram det samfunnsnyttige i det vi arbeider med. Vi hjelper jo bedrifter til å bli mer klima- og miljøvennlige. Ellers så har vi gode personalordninger og jeg vil hevde at vi er en fremoverlent arbeidsplass (vi jobber direkte med kunder og ser hva som trengs/er ønskelig).

Avslutningsvis, hva gjør du når du ikke er opptatt av å hjelpe våre kunder til å lykkes med miljøarbeidet? 

Jeg er så heldig at jeg har en hund som trenger lufting, så da blir det en del turer. Da henger heldigvis også samboeren min seg med.

Vi takker Camilla for samtalen, og ønsker henne lykke til i arbeidet med å hjelpe våre kunder til å lykkes med miljødokumentasjon!