Hjem | Nyheter | Medarbeidere | Om | Kontakt | LOGIN
EPD verktøy

   
EPD
EPD er en miljødeklarasjon. Denne type deklarasjon beskriver ikke bare innholdet i produktet, men hvilken miljøpåvirkning som er knyttet til produktet helt fra råvarene ble utvunnet, inkludert transporter til fabrikk, fremstilling av produktet og ofte også bruk og avhending etter bruk (LCA-metodikk). Disse deklarasjonen er

• Etterrettelige fordi de er sjekket av en objektiv person
• Sammenlignbare fordi de er laget ut ved hjelp av felles ISO og CEN standardisert regelverk
• Adderbare slik at en EPD for et produkt som inngår som råvare i et annet produkt kan summeres med andre råvarer og danne en ny EPD for dette produktet (f.eks byggevarer i et bygg)

EPDer brukes både for å dokumentere miljøprestasjonen til et produkt, men i større og større grad ser produsenter nytten av å bruke EPDer til å forbedre produktene med hensyn på miljø. Se EPD-Norge  for mer informasjon om EPD og EPD-systemet i Norge.


EPD-generator
For å utvikle en EPD ligger det en LCA (Livsløpsanalyse) til grunn. Det betyr at forbruk av ressurser, utslipp og miljøpåvirkninger skal beregnes for alle råvarer, transporter, energivarer og produksjonsprosesser gjennom hele livsløpet til produktet. Dette er ressurskrevende og ofte tidkrevende analyser. Mange produsenter har et spekter av produkter som ofte er basert på et utvalg av råvarer, som kommer fra et begrenset antall produsenter og bruker gitte transporter til et produksjonssted.

For å lette prosessen med utvikling av EPDer for slike produsenter har Østfoldforskning utviklet et verktøy som gir produsentene mulighet til selv å utvikle EPDer. Det bygges opp en database der alle råvarene ligger inne med den påvirkning de har hatt på miljøet fram til de er produsert. I tillegg benyttes en database med data for framstilling og bruk av energibærere og transporttjenester. Ved å legge inn resept/produktkomposisjon, transportmiddel og avstand fra leverandør til fabrikk, energibruk og avfallsproduksjon i egen produksjon og evt verdier som beskriver brukssituasjonen og avfallshåndtering av produktet, kan en produsent utvikle en ferdig EPD. Siden kan man gjøre endringer data som legges inn, slike at de stemmer med et annet produkt, og en ny EPD kan utvikles på bare noen minutter.

Alle beregninger i verktøyet og alle grunnlagsdata er verifisert av en objektiv person (tredje part). Brukeren kan ikke manipulere verken grunnlagsdata eller beregninger. Derfor godkjennes EPDene som utvikles som tredje parts verifiserte.

Vil du vite mer, så send en e-post til support@lca.no . Da tar vi kontakt med deg for en hyggelig prat.

 
 

LCA.no AS
Postadresse: Stadion 4, 1671 Kråkerøy
Tlf.: +47 69 35 11 00
Fax: +47 69 34 24 94
Org.nr.: 818 140 932
Bankkonto: 6106.05.11216
E-post: post(at)lca.no
Ansvarlig redaktør: Trond Edvardsen